Ajuts directes de la PAC

Són un sistema d’ajuts desacoblats de la producció que constitueixen un suport molt important a la renda dels agricultors i que té en compte la realització de pràctiques mediambientalment favorables.

És un ajut en forma de drets de pagament que s’anomena pagament bàsic. Aquests drets poden ser claus perquè després la teva empresa sigui viable.

La manera d’accedir a aquests drets és via transferència (cessió de drets d’un titular a un altre) o bé, via sol·licitud a la Reserva nacional. L’ajut de pagament bàsic té dos complements: el complement de jove i el complement verd o greening.

A més a més dels ajuts associats a les produccions de l’explotació.

 

Taula de dades

Personalitza la consulta i exporta’n els resultats a format de taula “excel” o “pdf”

Nº de registres:
Total: 3.103

Ajut pagat (€):
Total: 89.945.734

! Aplica un o més filtres per veure la taula de dades