Ajuts primera instal·lació

Objectius principals

L’objectiu de l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors i agricultores es la creació o la continuació d’explotacions viables mitjançant la incorporació de persones joves amb capacitat i competències professionals adients, que accedeixin per primera vegada a la titularitat d’una explotació agrària, adquirint la responsabilitat de la gestió de la empresa de forma exclusiva o com a soci d’una persona jurídica.

En aquesta pàgina veureu per convocatòria (anual) els joves que han accedit a l’ajut de primera instal·lació:

  • Una VISIÓ GLOBAL, que és un resum i per convocatòria dels joves instal·lats a Catalunya.
  • Una FASE DE APROVACIÓ on surten els joves que van demanar i se li va aprovar l’ajut.
  • Una FASE DE PAGAMENT on surten els joves que s’han instal·lat finalment i han cobrat l’ajut corresponent.

S’han habilitat una sèrie de filtres per personalitzar la informació segons el teu interès (per vegueria, comarca, sexe, orientació productiva, ecològica, persona física o jurídica, increments de l’ajut o si ha demanat un altre ajut de millora a la competitivitat, mitigació del canvi climàtic o diversificació per executar el pla d’empresa).