Detall d’ajuts per anys

En aquesta pàgina veureu per convocatòria (anual) els joves que han accedit a l’ajut de primera instal·lació:

  • Una FASE D’APROVACIÓ on surten els joves que van demanar i se’ls va aprovar l’ajut.
  • Una FASE DE PAGAMENT on surten els joves que s’han instal·lat finalment i han cobrat l’ajut corresponent.

S’han habilitat una sèrie de filtres per personalitzar la informació segons el teu interès (per vegueria, comarca, sexe, orientació productiva, ecològica, persona física o jurídica, increments de l’ajut o si ha demanat un altre ajut de millora a la competitivitat, mitigació del canvi climàtic o diversificació per executar el pla d’empresa).

Les dades mostrades estan actualitzades a dia d’avui. Aquestes es van actualitzant segons perídode i/o fase de certificació dels ajuts.

Aclariment: El nombre de joves instal·lats en la convocatòria 2015 és molt superior a les convocatòries posteriors atès que en la convocatòria 2014 (darrera convocatòria del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya del període anterior) només es va convocar l’ajut de primera instal·lació per a determinats supòsits (joves que accedien a la titularitat de l’explotació agrària per successió en l’explotació per motiu d’herència o incapacitat legal del titular, per compliment de l’edat de 40 anys durant l’any 2014 o perquè ja s’havia produït la instal·lació i s’havia executat part de la inversió durant els 6 mesos previs a la sol·licitud). Aquest fet va suposar que la resta de casuístiques, que eren la majoria, s’acumulessin en la convocatòria 2015.