QUÈ PODEU TROBAR A L'OBSERVATORI DE JOVES?

L’Observatori de Joves és una eina de consulta dels joves que s’han incorporat a l’activitat agrària des de l’any 2015 amb l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors/res i/o els ajuts directes de la PAC. En relació amb l’ajut de primera instal·lació de joves agricultor/res surt especificat els joves instal·lats en cada convocatòria, especificant per sexe, import total d’ajut, explotació ecològica sol·licitats, orientació productiva (OTE), tipus d’instal·lació (societat, persona física), si és Explotació Agrària Prioritària (EAP) o si ha demanat un altre ajut de millora a la competitivitat, mitigació del canvi climàtic o diversificació per executar el pla d’empresa. Respecte als ajuts directes de la PAC surten els joves que han rebut els ajuts de Pagament Bàsic, Greening, complement de jove o qualsevol ajut associat a la seva activitat. És una eina àgil on podeu aplicar els filtres que us interessi, sobre els paràmetres comentats anteriorment, i extreure dades en format Excel, PDF, gràfics o mapes...

CONSULTA RESULTATS DELS AJUTS A JOVES AGRICULTORS I AGRICULTORES DE CATALUNYA

APARTATS