Visió global ajuts directes de la PAC

Pàgina resum amb les dades introduïdes a l’Observatori de Joves fins data d’avui.

Data d’actualtzació desembre 2019
Període: 2015 – 2019

Consulta totes les dades en detall i per convocatòria:

Taula resum

Distribució segons convocatòria, comarca i ajut