Visió global ajuts directes de la PAC

Són un sistema d’ajuts desacoblats de la producció que constitueixen un suport molt important a la renda dels agricultors i que té en compte la realització de pràctiques mediambientalment favorables.

És un ajut en forma de drets de pagament que s’anomena pagament bàsic. Aquests drets poden ser claus perquè després la teva empresa sigui viable.

La manera d’accedir a aquests drets és via transferència (cessió de drets d’un titular a un altre) o bé, via sol·licitud a la Reserva nacional. L’ajut de pagament bàsic té dos complements: el complement de jove i el complement verd o greening.

A més a més dels ajuts associats a les produccions de l’explotació.

Data d’actualtzació novembre 2023
Període: 2015 – 2022


Consulta totes les dades en detall i per convocatòria:


Taula resum

Estadística realitzada sobre el total de sol·licituds pagades (2015 – 2022)
El total d’expedients conté persones joves i no joves

Actualització de dades: 2023Distribució segons convocatòria, comarca i ajut

S’han tingut en compte per l’anàlisi estadístic tots els joves, és a dir, les persones que en el moment de demanar l’ajut tenen 40 anys o menys. En el cas de “persones jurídiques” només es comptabilitzen les que han sol·licitat el complement de joves.