Ajuts directes de la PAC

Data d’actualtzació desembre 2019
Període: 2015 – 2019

Taula de consulta d’ajuts directes

Personalitza la consulta i exporta’n els resultats a format de taula “excel” o “pdf”

Nre d’ajuts:
Total: 24.439

Ajut pagat (€):
Total: 89.945.781

! Aplica un o més filtres per veure la taula de dades