Ajuts directes de la PAC

Taula de consulta d’ajuts directes de la PAC

Nº d’ajuts pagats a joves:
Total: 90.602

Import pagat (€):
Total: 288.801.456,00

Data d’actualtzació Novembre 2023
Període: 2015 – 2022

Personalitza la consulta i exporta’n els resultats a format de taula “excel”