Ajuts directes de la PAC

Taula de consulta d’ajuts directes de la PAC

Nº d’ajuts pagats a joves:
Total: 80.803

Import pagat (€):
Total: 254.075.613,90

Data d’actualtzació Octubre 2022
Període: 2015 – 2021

Personalitza la consulta i exporta’n els resultats a format de taula “excel”