Ajuts directes de la PAC

Taula de consulta d’ajuts directes de la PAC

Nº d’ajuts pagats a joves:
Total: 70.401

Import pagat (€):
Total: 218.392.975,83

Data d’actualtzació Octubre 2021
Període: 2015 – 2020

Personalitza la consulta i exporta’n els resultats a format de taula “excel”